Strip album – digitalna verzija

Strip album “Iz bosanske sehare” je konačno tu, u biblioteci Desete i na Internetu. U izradi albuma učestvovalo 47 učenika i tri voditelja sekcija (učiteljice Aida Bučan, Sabina Omerović i bibliotekar Vedad Šabanadžović). Na linku imate priliku pogledati proširenu, digitalnu verziju. Uskoro o izložbi i predstavljanju albuma u biblioteci Desete…

#sekcija #strip #stripalbum #stripunastavi #sekcijazastripanimacijuifilm #comicbook #izbosanskesehare #sehara #promocijastripa #bosnaihercegovina #lifeoflibrarians #library #bibliotekadesete #lifeofcomicbookartist

https://www.canva.com/design/DAFDJumBzu4/alaqE6t9hdH4BIZQz-i65g/watch?utm_content=DAFDJumBzu4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Komentariši